STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

O uczelni

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce i pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 września 2002 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.590 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668). Została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 110.

 

WSTKT kształci na 3,5-letnich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w specjalności : 

- systemy teleinformatyczne


Zapewniamy naukę na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice teleinformatycznej. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwentów gwarantuje znakomita kadra, którą stanowią wybitni naukowcy przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wielu naszych wykładowców szkoliło studentów renomowanych uczelni w Europie Zachodniej.

 Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi, studiami i laboratoriami.

Najlepszym studentom przyznajemy stypendia naukowe.

Na podstawie umowy między WSTKT a Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Kielcach nasi studenci mają możliwość uzyskania niskoprocentowego kredytu.

 

Podpisaliśmy umowy o współpracy z następującymi zagranicznymi uczelniami:

- Uniwersytet w Wuppertalu (Niemcy),

- Uniwersytet w St. Pölten (Austria),

- Uniwersytet Kodolanyi Janos (Węgry),

- Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja).

 

Dwustronne porozumienia przewidują wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z partnerami europejskimi, wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych oraz uczestnictwo we wspólnych programach badawczych.

Pierwsza grupa naszych studentów gościła na Uniwersytecie w Wuppertalu. Wyjazd ten został sfinansowany dzięki grantowi Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach wizyty studenci uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, poznawali obowiązujące w Niemczech systemy i metody kształcenia w zakresie informatyki. Odwiedzili także inne ośrodki akademickie, m.in. w Kolonii, Frankfurcie nad Menem i Düsseldorfie.

 

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w najlepszych firmach województwa świętokrzyskiego.

Mamy podpisane porozumienia z firmami niemieckimi na odbywanie praktyk studenckich w Niemczech.

 

Nasi absolwenci otrzymują dyplom ze stopniem zawodowym inżyniera, równorzędny z dyplomem uczelni państwowej. Inżynierowie telekomunikacji i teleinformatyki oraz specjalności zarządzanie multimediami należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów nie tylko w Polsce i w Europie.
Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalności telekomunikacja i teleinformatyka. Stosowna umowa pozwala naszym absolwentom na podjęcie dalszej nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po takich studiach otworzą się drzwi każdej firmy i instytucji w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

 

Reasumując, WSTKT oferuje swoim studentom:

  • - poszukiwany nie tylko w Europie, dobrze płatny zawód, 
  • - wysoki poziom nauczania gwarantowany przez zatrudnienie wybitnych polskich naukowców,
  • - dobre przygotowanie zawodowe przyszłego inżyniera,
  • - nowoczesne metody nauczania umożliwiające wszystkim studentom przyswojenie najnowszej wiedzy w zakresie informatyki i telekomunikacji, 
  • - nowoczesne programy nauczania dopasowane do standardów obowiązujących w krajach zachodnich,
  • - biegłe opanowanie języka angielskiego i niemieckiego
  • - kontakty międzynarodowe, w tym wykłady zagranicznych naukowców,
  • - dobrą atmosferę służącą wszechstronnemu rozwojowi zawodowo-intelektualnemu studentów.


 

 

 

Ogłoszenia

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

STTD
indeks     punkty  ocena
814            3/20     2
 
OWI
indeks     punkty  ocena
985            2/20     2
990            14/20   4
1018          11/20   3
974            14/20   4
 
ASK Lab
indeks     punkty  ocena
975           9/11      4,5
 
ASK egz.
indeks     punkty  ocena
959          2/12        2
929          0/12        2
953          5/12        ? -> obecnosc na listach w 2018/2019 da 3
972          5/12        ? -> obecnosc na listach w 2018/2019 da 3
 
 
                                   
 
 

TP 23-02-2019
L.P. Nazwisko Imię Nr albumu Punkty uzyskane Punkty do uzyskania % Ocena
1 1022 20 33 60,61% 4
2 1020 23 33 69,70% 4
3 1018 26 33 78,79% 4,5
4 1014 23 33 69,70% 4
5 1025 17 33 51,52% 3,5
6 1035 23 33 69,70% 4
7 1016 20 33 60,61% 4
8 1015 20 33 60,61% 4
ZIUST 23-02-2019
L.P. Nazwisko Imię Nr albumu Punkty uzyskane Pukny do uzyskania % Ocena
1 972 28 46 60,87% 4
2 981 25 46 54,35% 3,5
3 974 16 46 34,78% 3
4 836 29 46 63,04% 4
5 986 21 46 45,65% 3,5
6 975 16 46 34,78% 3
7 959 21 46 45,65% 3,5
8 662/1024 29 46 63,04% 4
9 990 27 46 58,70% 3,5
10 953 16 46 34,78% 3
11 985 16 46 34,78% 3

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

album    punkty uzyskane na 31 możliwych    punkty przeliczeniowe    ocena
1031    21    87,5    4,5
1036    22    91,66666667    5
1037    12    50    3,5
1033    8    33,33333333    3
1028    14    58,33333333    3,5

  

   Terminarz zjazdów dla studiów niestacjonarnych 2018/2019

Semestr letni

 

 

Zjazd

I rok

II rok

III rok

I

08-10.03.2019

01-03.03.2019

08-10.03.2019

II

22-24.03.2019

15-17.03.2019

22-24.03.2019

III

05-07.04.2019

29-31.03.2019

05-07.04.2019

IV

26-28.04.2019

12-14.04.2019

26-28.04.2019

V

17-19.05.2019

10-12.05.2019

17-19.05.2019

VI

31-02.06.2019

24-26.05.2019

31-02.06.2019

VII

21-23.06.2019

14-16.06.2019

21-23.06.2019

Letnia sesja egzaminacyjna : 28-30.06.2019r.

Indeks Punkty Procent Ocena
1020 4,0 80% 4,5
1014 2,8 55% 2,0
1025 3,5 70% 4,0
1035 2,5 50% 3,0
1016 3,7 73% 4,0
1015 1,0 20% 2,0
1017 1,5 30% 2,0
1022 3,0 60%

3,5