Uczelnia

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach


Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 września 2002.

Absolwenci Naszej uczelni otrzymują tytuł zawodowy inżyniera w najbardziej obecnie poszukiwanych zawodach w obszarze informatyki i telekomunikacji.


O wysokim poziomie nauczania i prestiżu uczelni świadczy nie tylko wysoko kwalifikowana kadra naukowa, ale ilość zdobytych w ramach konkursów i realizowanych projektów naukowo- badawczych. Są to projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach międzynarodowej współpracy polsko-izraelskiej.

Projekty B&R realizowane na WSTKT w ubiegłych latach

Liczba i budżet tych projektów stawia uczelnię nie tylko na pierwszym miejscu w województwie świętokrzyskim, spośród wszystkich uczelni również publicznych, ale również na czołowej pozycji w Polsce w zakresie pozyskiwania projektów naukowo- badawczych w dziedzinie informatyki wśród uczelni niepublicznych.


Wykładowcy uczelni, Prof Andrzej Dziech oraz dr. hab. Mikołaj Leszczuk, otrzymali w 2018 r. prestiżową nagrodę Premiera RP za osiągnięcia naukowo-techniczne.

Nagrody_Premiera_RP

Nasi pracownicy otrzymali też 10 złotych i 3 srebrne medale na międzynarodowych targach innowacji w kraju i za granicą za oryginalne rozwiązania naukowo- techniczne. Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych InWas opracowana przez naszych naukowców jest z powodzeniem stosowana w największym sądzie w Polsce – Sądzie Okręgowym w Warszawie.


Pracownicy Naszej uczelni ściśle współpracują m.in. z następującymi renomowanymi uczelniami zagranicznymi:

  • Uniwersytet Wuppertal – Niemcy
  • Uniwersytet Nauk Stosowanych – Austria
  • Uniwersytet Bournemouth – Wielka Brytania
  • Uniwersytet w Yorku – Wielka Brytania
  • Uniwersytet w Ostrawie – Czechy
  • Uniwersytet Grenoble – Francja
  • Uniwersytet w Madrycie- Hiszpania.


Nasi studenci otrzymują więc rzetelną wiedzę od uznanych w kraju i zagranicą specjalistów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Uczelnia zwiększa też liczbę godzin na praktyczną naukę języków programowania takich jak Python.

Programiści są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów w kraju. (np. średnie wynagrodzenie dla Software Developera o doświadczeniu poniżej 10 lat, według danych PayScale w 2018 r. wynosiło rocznie w Polsce 23 912 EUR).

pl_PLPolish