Akademia CISCO

 

WSTKT oferuje w ramach CNAP następujące szkolenia:

Nazwa szkolenia Ilość sem. ilość godzin w semestrze (45 min.) bez egzaminów końcowych Cena jednego semestru   Uzyskane certyfikaty CA po każdym semestrze Forma prowadzonych zajęć
      studenci/ absol­wen­ci WSTKT pozostałe
osoby
   
CCNA R&S 4 50 350 zł. 500 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNA Security 1 50 500 zł. 650 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNP 3 w przygotowaniu w przygo­to­waniu w przygo­to­waniu TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna

Nauka odbywa się w grupach 10-cio osobowych w labaratoriach WSTKT pod kierunkiem instruktora . Każdy semestr zakończony jest egzaminem podzielonym na część praktyczną i teoretyczną. Warunkiem przystąpienia do niego jest uczestnictwo w zajęciach z danego semestru. Egzaminy są bezpłatne i nie wchodzą w ramy czasowe prowadzonych zajęć.

Zachęcamy firmy do delegowania pracowników na w/w szkolenia. Koszt godziny zajęć zależy od zakresu szkolenia i będzie ustalany indywidualnie.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik ma możliwość zdawania certyfikatu, obejmującego swoim zakresem dany rodzaj materiału (CCNA, CCNA Security) w niezależnych jednostkach certyfikujących (http://www.vue.com/cisco/).

Opis programu na http://www.cisco.com/web/PL/netacad/opis.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(https://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.odt
https://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.pdf)

pl_PLPolish