Informacje do interesariuszy


2020.09.01

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia zaprasza Intresariuszy na spotkanie, które będzie zorganizowane w trybie zdalnym 15.09.2020 o godz. 17.00.
Linki do spotkania na platformie MS Teams zostały przesłane pocztą.

Celem spotkania jest omówienie problemów związanych z kształceniem studentów i funkcjonowaniem Uczelni w warunkach pandemii.


2021.09.01

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia zaprasza Intresariuszy na spotkanie, które będzie zorganizowane w trybie zdalnym 20.09.2020 o godz. 15.00.
Linki do spotkania na platformie MS Teams zostały przesłane pocztą.

Celem spotkania jest przedstawienie nowych przedstawicieli szanownego grona Interesariuszy WSTKT i omówienie spraw bieżących.


pl_PLPolish