Konferencja MCSS

Konferencja MCSS

Multimedia Communications, Services & Security 2022 (agh.edu.pl)

Szanowni Państwo
Pracownicy i studenci WSTKT

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji MCSS’2022, która odbędzie się 04.11.2022r. w godz. 11.00 – 15.30 w siedzibie Uczelni,
Kielce ul. Marszałkowska 98.
Temat : Cyberbezpieczeństwo i systemy multimedialne (wykłady w języku angielskim)

Konferencje MCSS, których celem jest prezentacja wyników najnowszych badań z bardzo szerokiego zakresu, obejmującego m.in.:

 • komunikację multimedialną,
 • systemy audiowizualne, w tym nowatorskie architektury i aplikacje multimedialne,
 • fuzję danych oraz pozyskiwanie treści multimedialnych,
 • zarządzania QoE,
 • inteligentny monitoring,
 • wykrywanie zagrożeń,
 • rozpoznawanie obiektów i zdarzeń,
 • technologie oraz aplikacje znakowania wodnego,
 • metody wyszukiwania treści,
 • techniki przeciwdziałania cyberprzestępczości,
 • kryptografię,
 • biometrię,
 • etc.

mają już bogatą i długoletnią tradycję.

Ich pierwsze edycje, których organizotorem, począwszy od 2003 r była Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT), miały miejsce w Kielcach. W kolejnych latach, organizację konferencji przejęła Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W 2017 r., w organizację konferencji MCSS’2017 ponownie włączyła się WSTKT. Przejawem zapoczątkowanej w ten sposób współpracy WSTKT i AGH był powrót, w 2020 r., konferencji MCSS do Kielc, gdzie, w siedzibie WSTKT, odbyły się obie zaplanowane sesje plenarne. Pomimo ograniczeń, spowodowanych epidemią COVID-19, w konferencji MCSS 2020 bezpośrednio uczesniczyło 46 prelegentów z 15 krajów:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Węgry,
 • Czechy,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Irlandia,
 • Niemcy,
 • Ukraina,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Wietnam,
 • Grecja,
 • Polska
pl_PLPolish