INSIGMA

  • ProjektPOIG.01.01.02-00-062/09 INSIGMA – Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń

Celem nadrzędnym projektu było opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.

Cel ten można przedstawić w trzech następujących, wzajemnie skorelowanych grupach zadań:

  • Opracowanie metod automatycznej obserwacji i rejestracji parametrów o obiektach ruchomych, transmisji i archiwizacji danych oraz identyfikacji osób znajdujących się w tych obiektach.
  • Wykrywanie zagrożeń i analiza różnorodnych parametrów ruchu na tle dynamicznych map.
  • Identyfikacja osób i zagrożeń na bazie terminali przenośnych i inteligentnego monitoringu oraz wyszukiwanie osób, danych i treści multimedialnych z zabezpieczeniem obiegu i przechowywania informacji.  

Partnerzy:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Wojskowy Instytut Łączności
  • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji

Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informacja o zakwalifikowaniu:    

https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Documents/POIG_300612.xls

Budżet projektu: 17 436 754,00 zł 

Okres realizacji projektu: 2009-201

Adresy przykładowych stron internetowych z informacjami o projekcie:

pl_PLPolish