INPREDO

  • INPREDO – Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem

Głównym celem projektu było stworzenie inteligentnego systemu doboru dopuszczalnych prędkości ruchu drogowego. W szczególności w ramach projektu opracowane zostaną narzędzia dostarczające wytycznych doboru dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach. Powstaną także szczegółowe zalecenia w zakresie kryteriów i procedur decydowania o wprowadzeniu innego niż ustawowy limitu prędkości dopuszczalnej na drogach publicznych. Dodatkowym celem InPreDo będzie stworzenie Map Dynamicznych ilustrujących aktualny stan nawierzchni i przepustowości dróg z wyznaczonymi limitami prędkości na konkretnych odcinkach.

Partnerzy:

  • Politechnika Gdańska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji

Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Numer umowy DZP/RID-I-69/14/NCBR

Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach programu: Wspólne przedsięwzięcie RID (Rozwój Innowacji Drogowych) Konkurs I.

Informacja o zakwalifikowaniu:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/other/rid_lista_projektow_z_podpisanymi_umowami.pdf

Budżet projektu: 2 419 500,00 zł 

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Adresy przykładowych stron internetowych z informacjami o projekcie:

https://multimed.org/badania.html

https://mostwiedzy.pl/pl/project/dobor-dopuszczalnych-predkosci-ruchu-na-drogach-z-uwzglednieniem-dynamicznego-zarzadzania-ruchem,357

pl_PLPolish