TAPAS

  • Projekt NCBiR TAPAS – Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne

Projekt dotyczył opracowania inteligentnego systemu informacyjnego do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu osób niewidomych i słabo widzących z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych. Beneficjenci projektu, stanowiący specyficzną kategorię społeczną, szczególnie zagrożoną wykluczeniem, będą mogli bardziej aktywnie i znacznie bezpieczniej niż obecnie poruszać się w przestrzeni zurbanizowanej, w tym uczestniczyć w ruchu drogowym. Przedmiot projektowanych badań stanowią zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa poruszania się osób niewidomych i słabo widzących, zwłaszcza w przestrzeni zurbanizowanej. Jest on istotny szczególnie w obliczu problemów, z jakimi każdego dnia mierzą się osoby niepełnosprawne wzrokowo, poruszając się, zarówno w aglomeracji miejskiej, jak i poza nią.

Partnerzy:

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji
  • Future Voice System Sp. z o.o.

Nr umowy z NCBiR: 0021/R/ID2/2011/01

Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach programu: I Konkursu NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

Informacja o zakwalifikowaniu:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/akutalnosci/en/1133/lista_beneficjentow_konkursu_1_2011.xlsx

Budżet projektu: 3 400 000 zł 

Okres realizacji projektu: 2012-2014

Adresy przykładowych stron internetowych z informacjami o projekcie:

pl_PLPolish