Władze

  • Rektor – dr inż. Aleksander Szymkiewicz
  • Prorektor  –  dr inż. Remigiusz Baran
  • Dziekan – dr inż. Tomasz Ruść

Struktura

  • Zakład Telekomunikacji
  • Zakład Elektroniki
  • Zakład Informatyki
  • Zakład Matematyki i Fizyki
  • Zakład Języków Obcych