Informacje dla studentów oraz kandydatów na studia

Sytuacja związana z COVID-19 wymusiła zawieszenie zajęć stacjonarnych na uczelniach. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKT) uruchomiła w związku z tym platformę do zdalnego prowadzenia zajęć. Oczywiste jest jednak, że nie każde zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym. Dotyczy to zwłaszcza zajęć praktycznych, tj. wybranych ćwiczeń i laboratoriów.

Zarządzenie JM Rektora WSTKT nr 2/2022

Z uwagi na stabilną w ostatnim czasie (03.2022) sytuację pandemiczną związaną z poziomem zakażeń wirusem SARS CoV-2, pragniemy poinformować, że decyzją JM Rektora, zmianie ulegają dotychczasowe Zarządzenia w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji.
Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 2/2022 (poniżej) podstawową formą realizacji zajęć dydaktycznych: wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w semestrze letnim 2021/22, począwszy od dnia 25.02.2022, jest forma stacjonarna, gdzie zajęcia, a w tym również zaliczenia i egzaminy, końcowe) realizowane są w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.

Font Resize
pl_PLPolish