Stypendium socjalne dla studentów

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej w roku ak. 2022/23  na jego wniosek złożony w uczelni. Próg dochodu uprawniający do otrzymania świadczenia socjalnego został ustalony przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i wynosi 1000,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 22 września 2022 r, przeciętny dochód z indywidualnego gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. – 3 288,00 zł.

Termin złożenia kompletnych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami mija 31.10.2022r. (zainteresowani studenci proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 41 3310233 lub e-mail: wstkt@wstkt.pl).

COVID-19

Sytuacja związana z COVID-19 wymusiła zawieszenie zajęć stacjonarnych na uczelniach. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKT) uruchomiła w związku z tym platformę do zdalnego prowadzenia zajęć. Oczywiste jest jednak, że nie każde zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym. Dotyczy to zwłaszcza zajęć praktycznych, tj. wybranych ćwiczeń i laboratoriów.

Zarządzenie JM Rektora WSTKT nr 2/2022

Z uwagi na stabilną w ostatnim czasie (03.2022) sytuację pandemiczną związaną z poziomem zakażeń wirusem SARS CoV-2, pragniemy poinformować, że decyzją JM Rektora, zmianie ulegają dotychczasowe Zarządzenia w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji.
Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 2/2022 (poniżej) podstawową formą realizacji zajęć dydaktycznych: wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w semestrze letnim 2021/22, począwszy od dnia 25.02.2022, jest forma stacjonarna, gdzie zajęcia, a w tym również zaliczenia i egzaminy, końcowe) realizowane są w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.

pl_PLPolish