Cel kształcenia

Poziom rozwoju informatyki i telekomunikacji jest podstawowym wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa i decyduje o realizacji programu tzw. Społeczeństwa Globalnej Informacji (ang. Global Information Society). 

Duże zainteresowanie w naszym kraju kształceniem w zakresie informatyki (informatyki techniczna) i telekomunikacji, systemów teleinformatycznych i zarządzania multimediami oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT jest związane z szybkim rozwojem wymienionych dziedzin, a w szczególności sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów informatycznych, multimediów i Internetu, telefonii komórkowej, łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej itp.

Obecnie bycie konkurencyjnym na rynkach Zjednoczonej Europy nie oznacza jedynie posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej nawet z atrakcyjną specjalnością. Dyplom ten musi być kojarzony z wiedzą i umiejętnościami, które gwarantuje wybitna kadra uznanych ekspertów. Na naszej Uczelni wykładają profesorowie znani w kraju i zagranicą, którzy należą do czołówki polskich uczonych w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki.
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji stwarza więc szansę rzetelnej edukacji w kierunkach ważnych dla naszego kraju i wykształcenia wysoko kwalifikowanych inżynierów IT.

Reasumując, nasze cele są następujące:

  • Kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz zarządzania multimediami, znajdujących bez trudu zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.
  • Bezstresowa edukacja oparta na najlepszych wzorcach przyjętych w Europie Zachodniej i USA możliwa dzięki zagranicznym doświadczeniom dydaktycznym naszych wykładowców.
  • Motywowanie naszych studentów do kreatywnego i samodzielnego myślenia.
  • Wszechstronny rozwój twórczego potencjału każdego z naszych studentów dokonywany również dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. 
pl_PLPolish