Osiągnięcia WSTKT w skrócie

WSTKT aktywnie uczestniczy w programach naukowo-badawczych finansowanych z Unii Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Uczelnia wygrała trudne konkursy na realizację innowacyjnych projektów informatycznych zarówno krajowych jak i zagranicznych o łącznym budżecie ponad 35 mln zł.

W tym zakresie WSTKT jest zdecydowanym liderem w odniesieniu do wszystkich uczelni, również publicznych ,w woj. Świętokrzyskim. W skład konsorcjum tych projektów obok WSTKT wchodzą wiodące uczelnie w kraju, jak AGH, Politechnika Gdańska, WAT.

Warto tu wymienić miedzy innymi projekt polsko-izraelski IMCOP, gdzie udział uczelni z Kielc ma szczególne znaczenie, a także projekty INSIGMA, TAPAS czy INPREDO.Projekt INPREDO dotyczy inteligentnych znaków drogowych, które na bazie warunków panujących na drogach, a także warunków atmosferycznych ustalają optymalne dla tych warunków prędkości pojazdów.

W tych projektach mogą brać udział nasi studenci otrzymując za to wynagrodzenie.

Należy wspomnieć, że zaprojektowany przez naszych pracowników innowacyjny system inteligentnego wyszukiwania akt sądowych INWAS jest z powodzeniem wdrożony i testowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Pracownicy naszej uczelni brali także udział w jednym z największych projektów Unii Europejskiej INDECT o budżecie 16 mln Euro, koordynowanym przez prof. Andrzeja Dziecha z AGH. Wyniki tego projektu były nagrodzone nagrodą zespołową Premiera RP – jedyną nagrodą w kraju jaką Premier przyznał zespołowi w 2018 r. w dziedzinie nauk technicznych.

Wykładowcy naszej uczelni byli nagradzani między innymi 6 złotymi medalami na prestiżowychmiędzynarodowych targach innowacji w Brukseli, Paryżu, Krakowie za innowacyjne rozwiązania będące wynikiem realizowanych projektów. Kadra naukowo-dydaktyczna WSTKT posiada więc bardzo duże doświadczenia badawcze we współpracy międzynarodowej i zapewnia najwyższy poziom nauczania.

pl_PLPolish