Prace dyplowe i egzamin dyplomowy

Pomocne pliki i ważne dokumenty

Tematy prac dyplomowych – 2024

Temat pracyOpiekun
Sieci Yolo dla wykrywania obiektówProf. dr hab inż. A. Dziech
(adzie@tlen.pl)
Znaki wodne w obrazach Prof. dr hab inż. A. Dziech
(adzie@tlen.pl)
Kompresja obrazów w dziedzinie wybranych tranformat ortogonalnychProf. dr hab inż. A. Dziech
(adzie@tlen.pl)
Mikroprocesorowy system pomiarowy (Raspberry Pi, Arduino, inne) dr hab. inż. R. Baran, prof. PŚk (r.baran@wstkt.pl)
Generowanie syntetycznych obrazów przy zastosowaniu generatywnych sieci kontradyktoryjnych GAN (Generative Adversarial Networks)dr hab. inż. R. Baran, prof. PŚk (r.baran@wstkt.pl)
Segmentacja obrazów przy zastosowaniu sieci neuronowych dr hab. inż. R. Baran, prof. PŚk (r.baran@wstkt.pl)
Analiza obrazów i sekwencji wizyjnychdr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Algorytmy odszumiania obrazówdr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Zaawansowana analiza i planowanie ruchu ludzi i pojazdów z integracją systemu oceny legalności parkowaniadr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Automatyczna analiza jakości treści multimedialnych – Quality of Experience (QoE, https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_experience):
a) Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video.
b) Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny.
c) Automatyczna ocena jakości ilustracji.
dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Wizualizacje 3D czasu rzeczywistegodr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Wyszukiwanie podobnych ilustracji w publikacjachdr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Technologia wspomagająca przez rozpoznawanie i oznaczanie ilustracji w publikacjachdr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
Projektowanie i rozwój aplikacji mobilnej wspomagającej organizację spotkań i wydarzeń na platformy iOS i Androiddr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH
(mikolaj.leszczuk@agh.edu.pl)
System automatycznego wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego – projekt i implementacja komputerowa z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencjidr hab. inż. F. Rudziński, prof. PSk (f.rudzinski@wstkt.pl)
System automatycznego monitorowania natężenia ruchu drogowego – projekt i implementacja komputerowa z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencjidr hab. inż. F. Rudziński, prof. PSk (f.rudzinski@wstkt.pl)
2 tematy dotyczące w ogólności zagadnień dotyczących systemów komunikacji stosowanych w zarządzaniu dronami – do uzgodnienia z opiekunemdr inż. R. Chodorek
(chodorek@agh.edu.pl)

Pytania na egzamin dyplomowy:

pl_PLPolish