Konferencja MCSS

Celem konferencji MCSS jest prezentacja wyników najnowszych badań z bardzo szerokiego zakresu, obejmującego m.in.:

 • komunikację multimedialną,
 • systemy audiowizualne, w tym nowatorskie architektury i aplikacje multimedialne,
 • fuzję danych oraz pozyskiwanie treści multimedialnych,
 • zarządzania QoE,
 • inteligentny monitoring,
 • wykrywanie zagrożeń,
 • rozpoznawanie obiektów i zdarzeń,
 • technologie oraz aplikacje znakowania wodnego,
 • metody wyszukiwania treści,
 • techniki przeciwdziałania cyberprzestępczości,
 • kryptografię,
 • biometrię,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie internetu rzeczy,
 • bezpieczeństwo danych multimedialnych w sieci,
 • anonimizacja danych wrażliwych,
 • potwierdzanie autentyczności danych multimedialnych,
 • rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa aplikacji przemysłowych,
 • etc.

mają już bogatą i długoletnią tradycję.

Ich pierwsze edycje, których organizotorem, począwszy od 2003 r była Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT), miały miejsce w Kielcach. W kolejnych latach, organizację konferencji przejęła Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W tym czasie, konferencje MCSS organizowane były pod auspicjami IEEE. Z kolei, począwszy od 2011 r., materiały konferencyjne MCSS zaczęły być wydawane jako część serii wydawniczej Communications in Computer and Information Science wydawnictwa Springer Nature:

https://link.springer.com/conference/mcss-mult

Kolejne części tej serii wydawniczej (z kolejnych edycji konferencji) dostępne są pod następującymi linkami:

4th International Conference, MCSS 2011https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-21512-4
5th International Conference, MCSS 2012https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-30721-8
6th International Conference, MCSS 2013https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-38559-9
7th International Conference, MCSS 2014https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-07569-3
8th International Conference, MCSS 2015https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26404-2
9th International Conference, MCSS 2017https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69911-0
10th International Conference, MCSS 2020https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59000-0
11th International Conference, MCSS 2022https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-20215-5

W 2017 r., w organizację konferencji MCSS’2017 ponownie włączyła się WSTKT. Przejawem zapoczątkowanej w ten sposób współpracy WSTKT i AGH był powrót, w 2020 r., konferencji MCSS do Kielc, gdzie, w siedzibie WSTKT, odbyły się obie zaplanowane sesje plenarne.

Multimedia Communications, Services & Security 2020 (agh.edu.pl)

Pomimo ograniczeń, spowodowanych epidemią COVID-19, w konferencji MCSS 2020 bezpośrednio uczesniczyło 46 prelegentów z 15 krajów:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Węgry,
 • Czechy,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Irlandia,
 • Niemcy,
 • Ukraina,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Wietnam,
 • Grecja,
 • Polska

Ostatnia, jak do tej pory, konferencja MCSS miała miejsce w 2022 r. Tym razem konferencja odbyła się zarówno w siedzibie AGH w Krakowie (w dniu 3.11.2022) jak i na WSTKT (w dniu 4.11.2022).

Multimedia Communications, Services & Security 2022 (agh.edu.pl)

W pierwszym dniu konferencji, tzw. zaproszone referaty wygłosili specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz maszynowego uczenia:

 • Prof. Miroslav Voznak z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Czechy, który wygłosił referat pt. „A QoS Perspective in Quantum Key Distribution Networks”,
 • Prof. Wim Mees z Królewskiej Akademii Wojskowej, Belgia, którego tematem referatu było „EU strategic autonomy in cyberspace”
 • p. Izabela Albrycht z Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii (Emerging and Disruptive Technologies), której referat dotyczył tzw. modelu “DIANA – a Triple Helix Model of Innovation to Empower NATO’s Technological Edge”.

W trakcie dwóch dni konferencji miały miejsce trzy sesje konferencyjne, na których zaprezentowanych zostało w sumie 13 artykułów naukowych (regular papers). Równolegle, zwłaszcza w drugim dniu konferencji, miały miejsce sesje plakatowe, w których uczestniczyło 15 autorów prezentujących swoje prace na tzw. posterach. Osobno, prezentowane były również prototypy. Ostatnim elementem programu 2-go dnia konferencji był panel dyskusyjny, na
którym wygłoszone zostały dwa dodatkowe referaty o tematyce nawiązującej do prezentowanych na konferencji prototypów. Demonstracja prototypów wymagała szczególnych przygotowań, które obejmowały zarówno bazowe kwestie techniczne jak i związane z obsługą audio-wizualną konferencji, w tym transmisji on-line.

Konferencja MCSS’22 była ważnym wydarzeniem naukowym w skali europejskiej. W konferencji wzięło w sumie udział ponad 100 osób, reprezentujących razem 15 instytucji z 9 krajów.

en_USEnglish