Informacje dla studentów oraz kandydatów na studia

Sytuacja związana z COVID-19 wymusiła zawieszenie zajęć stacjonarnych na uczelniach. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKT) uruchomiła w związku z tym platformę do zdalnego prowadzenia zajęć. Oczywiste jest jednak, że nie każde zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym. Dotyczy to zwłaszcza zajęć praktycznych, tj. wybranych ćwiczeń i laboratoriów.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/stopniowe-znoszenie-ograniczen-w-dzialalnosci-uczelni-i-instytutow-pan

od 25 maja 2020 r. planowane jest jednak stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w tym zakresie, WSTKT opracowuje aktualnie procedury oraz przygotowuje plany zgodnie z którymi możliwe będzie przeprowadzenie takich zajęć w szczególnych warunkach zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje na temat tych procedur oraz planów zostaną podane w następnym komunikacie – poniżej.

Opracowywane aktualnie procedury dotyczą również zasad rekrutacji na kolejny rok akademicki 2020/2021. Na uczelni bowiem, pomimo pandemii, trwają już intensywne przygotowania do nowego roku akademickiego.

Przygotowania te obejmują nie tylko procedury, których celem jest minimalizacji zagrożeń w trakcie planowanych zajęć. Priorytetem tych działań jest również poprawa oferty edukacyjnej WSTKT, którą chcemy osiągnąć m.in. poprzez modernizację wyposażenia niezbędnego do skutecznego i nowoczesnego przekazywania wiedzy oraz przez dostosowanie treści przedmiotów do wymogów postępu technicznego. Współczesny rynek pracy w dziedzinie informatyki i telekomunikacji jak również rysujące się perspektywy rozwoju tego rynku w najbliższych latach wskazują np. na potrzeby intensyfikacji kształcenia w zakresie technik multimedialnych . Techniki multimedialne rozumiemy jako sposoby organizacji i funkcjonowania usług interaktywnych   w tym technik przetwarzania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach. Pełne, praktyczne poznanie i opanowanie tych technik wymaga również umiejętności programowania, w tym zwłaszcza programowania systemów inteligentnych. Kierując się tymi potrzebami planujemy np. uzupełnienie listy przedmiotów kierunkowych o programowanie w języku Python. Zalety tego języka: pełna obiektowość, szybkość, czytelność, etc., sprawiają że jest on obecnie dedykowany nie tylko do hobbystycznych projektów systemów cyfrowych, bazujących np. na Arduino, Raspberry Pi czy Nano Pi, ale jest podstawowym narzędziem dla rozwoju profesjonalnych systemów IoT, uczenia maszynowego i AI, bezpieczeństwa IT jak również do tworzenia dedykowanego oprogramowania w zakresie tworzenia stron internetowych i intranetowych. Nabycie przez studentów WSTKT praktycznych umiejętności tworzenia takich systemów jest obecnie naszym podstawowym celem.


COVID-19 (2021)

Z uwagi na rosnącą w ostatnim czasie (09.2021) liczbę przypadków zakażeń wirusem SARS CoV-2, pragniemy poinformować, że decyzją JM Rektora, utrzymane zostaje w mocy (do odwołania) Zarządzenie nr 2 / 2020 w sprawie zdalnego kształcenia w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych.

W mocy utrzymane zostało także Zarządzenie nr 3 / 2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, które nie mogą być realizowane zdalnie i muszą być przeprowadzone prze wykorzystaniu infrastruktury Uczelni

Zajęcia na terenie uczelni muszą być organizowane zgodnie z rygorem sanitarnym wyrażonym w niniejszym regulaminie

Font Resize
en_USEnglish