Z zadowoleniem informujemy o kolejnym sukcesie WSTKT w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych

Zgodnie z notatką podaną w dniu 11.10.2019 r na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kielecka Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji została beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0397/19, pt.:

„System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT,
oparty na sztucznej inteligencji – INDOK”

 

Należy podkreślić, że jest to już kolejny, duży sukces WSTKT w zdobywaniu środków na projekty B+R. Wcześniej bowiem, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z powodzeniem realizowała już 6 dużych projektów, w tym 5 krajowych oraz 1 międzynarodowy, w których była m.in. partnerem uznanych polskich uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet w Białymstoku) i firm (DGT, Future Voice System). W ramach projektu międzynarodowego WSTKT współpracowała z kolei z izraelską firmą Viaccess-Orca, która dzięki swojej innowacyjności jest uznawana za światowego lidera w zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu dostarczania treści multimedialnych dla spersonalizowanych systemów OTT TV (telewizja over-the-top) i IPTV.

W projekcie INDOK, zgodnie z regułami wygranego konkursu NCBiR 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych, konsorcjum realizujące, obok WSTKT, tworzą także AGH i krakowska firma Consultronix SA. Wysokość rekomendowanego przez ekspertów NCBiR dofinansowania dla całego konsorcjum to aż 12 301 221,23 zł, z czego na WSTKT przypada blisko 3 miliony złotych. Projekt INDOK dotyczy opracowania automatycznej diagnostyki chorób na podstawie zdjęcia dna oka z zastosowaniem nowoczesnych metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W projekcie przewidziano także automatyczne oszacowanie przyszłego rozwoju choroby na podstawie analizy dotychczasowych wizyt u lekarza.

en_USEnglish