Program studiów – Rok ak. wejścia planu w życie: 2018/2019

Przedmioty pozatechniczne, ogólne
Język angielski  / Język niemiecki
Technologia informacyna
Ochrona Własności Intelektualnej
Elementy ekonomii i finansów
BHP i ergonomia
Ekologia i ochrona środow. / Podst. kultury europ.
Filozofia / Biblistyka
Przedmioty podstawowe/kierunkowe
Analiza matematyczna
Algebra wyższa
Propabilistyka i statystyka
Praktyka zawodowa
Fizyka
Techniki programowania
Wstęp do teorii obwodów i sygnałów
Podstawy radiotechniki i telewizji
Podstawy techniki obliczeniowej i symulacyjnej
Metrologia
Przyrządy półprzewodnikowe
Układy elektroniczne
Technika cyfrowa
Technika mikroprocesorowa
Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów
Konstrukcje mechaniczne w aparaturze elektronicznej
Podstawy telekomunikacji
Modulacja i detekcja
Systemy teletransmisji i transmisji danych
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Sieci zintegrowane i szerokopasmowe
Eksploatacja systemów
Programowanie w języku Java
Systemy  operacyjne
Seminarium dyplomowe
Pracownia dyplomowa
Przedmioty wybieralne
Programowanie w C / Programowanie Python
Progr aplikacji WWW PHP / Progr aplikacji WWW ASP
Bazy danych  PostgreSQL/MSSQL
Architektura komputerów / Progr sieciowe
Techniki multimedialne / Techniki przetw. Dok
Biometia i syst. Wizyjne / Zarz. i utrz. sieci telekom.
Progr. obiektowe/Bezprzew. sieci trans. Danych
Współczesne technol. Program. / Inżynieria danych
Grafika w OpenGL/ Grafika w DirectX
Procesory sygnałowe/Szyfr. i bezp. danych
Adnministracja sieci komp./ Proj ukł elektr. CAD
Hurtownie danych/ Nierelacyjne bazy danych
pl_PLPolish