STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Toporowskiego 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

O uczelni

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce i pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 września 2002 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.590 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668). Została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 110.

 

WSTKT kształci na 3,5-letnich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w specjalności : 

- systemy teleinformatyczne


Zapewniamy naukę na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice teleinformatycznej. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwentów gwarantuje znakomita kadra, którą stanowią wybitni naukowcy przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wielu naszych wykładowców szkoliło studentów renomowanych uczelni w Europie Zachodniej.

 Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi, studiami i laboratoriami.

Najlepszym studentom przyznajemy stypendia naukowe.

Na podstawie umowy między WSTKT a Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Kielcach nasi studenci mają możliwość uzyskania niskoprocentowego kredytu.

 

Podpisaliśmy umowy o współpracy z następującymi zagranicznymi uczelniami:

- Uniwersytet w Wuppertalu (Niemcy),

- Uniwersytet w St. Pölten (Austria),

- Uniwersytet Kodolanyi Janos (Węgry),

- Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja).

 

Dwustronne porozumienia przewidują wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z partnerami europejskimi, wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych oraz uczestnictwo we wspólnych programach badawczych.

Pierwsza grupa naszych studentów gościła na Uniwersytecie w Wuppertalu. Wyjazd ten został sfinansowany dzięki grantowi Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach wizyty studenci uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, poznawali obowiązujące w Niemczech systemy i metody kształcenia w zakresie informatyki. Odwiedzili także inne ośrodki akademickie, m.in. w Kolonii, Frankfurcie nad Menem i Düsseldorfie.

 

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w najlepszych firmach województwa świętokrzyskiego.

Mamy podpisane porozumienia z firmami niemieckimi na odbywanie praktyk studenckich w Niemczech.

 

Nasi absolwenci otrzymują dyplom ze stopniem zawodowym inżyniera, równorzędny z dyplomem uczelni państwowej. Inżynierowie telekomunikacji i teleinformatyki oraz specjalności zarządzanie multimediami należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów nie tylko w Polsce i w Europie.
Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalności telekomunikacja i teleinformatyka. Stosowna umowa pozwala naszym absolwentom na podjęcie dalszej nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po takich studiach otworzą się drzwi każdej firmy i instytucji w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

 

Reasumując, WSTKT oferuje swoim studentom:

  • - poszukiwany nie tylko w Europie, dobrze płatny zawód, 
  • - wysoki poziom nauczania gwarantowany przez zatrudnienie wybitnych polskich naukowców,
  • - dobre przygotowanie zawodowe przyszłego inżyniera,
  • - nowoczesne metody nauczania umożliwiające wszystkim studentom przyswojenie najnowszej wiedzy w zakresie informatyki i telekomunikacji, 
  • - nowoczesne programy nauczania dopasowane do standardów obowiązujących w krajach zachodnich,
  • - biegłe opanowanie języka angielskiego i niemieckiego
  • - kontakty międzynarodowe, w tym wykłady zagranicznych naukowców,
  • - dobrą atmosferę służącą wszechstronnemu rozwojowi zawodowo-intelektualnemu studentów.


 

 

 

Ogłoszenia

TERMINARZ

egzaminu z MOdulacji i detekcji

937

+4

859

 

986

3

866

 

927

 

952

3,5

918

 

871

 

929

4

930

-4

990

4

935

3,5

919

-5

850/962

 

934

 

982

3,5

972

3,5

974

 

973

4,0

979

3,5

978

 

975

3,5

964

 

980

 

988

3,0

985

3,5

954

 

TERMINARZ

egzaminu z fizyki

 

 

 

ocena

 

 

1006

3,0

 

 

1007

2,0

 

 

1008

 

 

 

1000

2,0

 

 

995

 

 

 

1004

 

 

 

994

2,0

 

 

1003

4,5

 

 

997

3,0

 

 

998

 

 

 

993

2,0

 

 

999

3,0

 

 

1002

4,0

 

 

1005

3,5

 

 

1001

4,0

 

 

 

 

Mgr W.Ząbek

 

Nazwisko

Imię

Nr albumu

Punkty uzyskane

Pukny do uzyskania

%

Ocena

Punkty %

Ocena

 

 

982

20

33

60,61%

4

0-15

2

 

 

972

19

33

57,58%

3,5

16-30

2,5

 

 

979

28

33

84,85%

4,5

31-45

3

 

 

973

19

33

57,58%

3,5

46-60

3,5

 

 

975

15

33

45,45%

3

61-75

4

 

 

985

13

33

39,39%

3

76-90

4,5

 

 

988

29

33

87,88%

4,5

91-100

5

 

 

 

 

33

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

33

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

33

0,00%

 

 

 

Nazwisko

Imię

Nr albumu

Punkty uzyskane

Pukny do uzyskania

%

Ocena

Punkty %

Ocena

 

 

1006

19

24

79,17%

4,5

0-15

2

 

 

973

10

24

41,67%

3

16-30

2,5

 

 

1000

9

24

37,50%

3

31-45

3

 

 

994

17

24

70,83%

4

46-60

3,5

 

 

1003

20

24

83,33%

4,5

61-75

4

 

 

997

19

24

79,17%

4,5

76-90

4,5

 

 

993

13

24

54,17%

3,5

91-100

5

 

 

999

13

24

54,17%

3,5

 

 

 

 

1002

13

24

54,17%

3,5

 

 

 

 

1005

10

24

41,67%

3

 

 

 

 

1001

14

24

58,33%

3,5

 

 

 

 

 

 

24

0,00%

 

 

 

Zarzadzanie i Utrzymanie Sieci:
919 18pkt  5
929  7pkt  2
930  4pkt  2
935  7pkt  2
937  11pkt 3
952   5pkt 2
986   6pkt 2
990   6pkt 2
 
 
 

24-26.02.2017r.

Szczególówy terminarz ogłoszony zostanie ok. 22.02.2017r.

TERMINARZ

sesja zimowa 2016/2017 odbędzie się w terminie 10-12.02.2017r.  Szczegółowy terminarz  podamy wkrótce. Źyczymy powodzenia!!

Plan dla II-go roku.

Plan dla IV-go roku.