STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

O uczelni

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) w Kielcach jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce i pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 września 2002 roku na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.590 oraz z 1998 roku Nr 106, poz. 668). Została wpisana do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 110.

 

WSTKT kształci na 3,5-letnich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w specjalności : 

- systemy teleinformatyczne


Zapewniamy naukę na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najnowszych trendów w technice teleinformatycznej. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwentów gwarantuje znakomita kadra, którą stanowią wybitni naukowcy przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wielu naszych wykładowców szkoliło studentów renomowanych uczelni w Europie Zachodniej.

 Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi, studiami i laboratoriami.

Najlepszym studentom przyznajemy stypendia naukowe.

Na podstawie umowy między WSTKT a Bankiem Gospodarki Żywnościowej w Kielcach nasi studenci mają możliwość uzyskania niskoprocentowego kredytu.

 

Podpisaliśmy umowy o współpracy z następującymi zagranicznymi uczelniami:

- Uniwersytet w Wuppertalu (Niemcy),

- Uniwersytet w St. Pölten (Austria),

- Uniwersytet Kodolanyi Janos (Węgry),

- Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),

- Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja).

 

Dwustronne porozumienia przewidują wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej z partnerami europejskimi, wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych oraz uczestnictwo we wspólnych programach badawczych.

Pierwsza grupa naszych studentów gościła na Uniwersytecie w Wuppertalu. Wyjazd ten został sfinansowany dzięki grantowi Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W ramach wizyty studenci uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, poznawali obowiązujące w Niemczech systemy i metody kształcenia w zakresie informatyki. Odwiedzili także inne ośrodki akademickie, m.in. w Kolonii, Frankfurcie nad Menem i Düsseldorfie.

 

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe w najlepszych firmach województwa świętokrzyskiego.

Mamy podpisane porozumienia z firmami niemieckimi na odbywanie praktyk studenckich w Niemczech.

 

Nasi absolwenci otrzymują dyplom ze stopniem zawodowym inżyniera, równorzędny z dyplomem uczelni państwowej. Inżynierowie telekomunikacji i teleinformatyki oraz specjalności zarządzanie multimediami należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów nie tylko w Polsce i w Europie.
Przygotowanie zawodowe absolwentów umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim na specjalności telekomunikacja i teleinformatyka. Stosowna umowa pozwala naszym absolwentom na podjęcie dalszej nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po takich studiach otworzą się drzwi każdej firmy i instytucji w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie.

 

Reasumując, WSTKT oferuje swoim studentom:

  • - poszukiwany nie tylko w Europie, dobrze płatny zawód, 
  • - wysoki poziom nauczania gwarantowany przez zatrudnienie wybitnych polskich naukowców,
  • - dobre przygotowanie zawodowe przyszłego inżyniera,
  • - nowoczesne metody nauczania umożliwiające wszystkim studentom przyswojenie najnowszej wiedzy w zakresie informatyki i telekomunikacji, 
  • - nowoczesne programy nauczania dopasowane do standardów obowiązujących w krajach zachodnich,
  • - biegłe opanowanie języka angielskiego i niemieckiego
  • - kontakty międzynarodowe, w tym wykłady zagranicznych naukowców,
  • - dobrą atmosferę służącą wszechstronnemu rozwojowi zawodowo-intelektualnemu studentów.


 

 

 

Ogłoszenia

TERMINARZ

metrologia egzamin
1007 - 3
1008 -3
994 -3
1003 -3
1005-3
 
Przyrządy półprzewodnikowe egzamin:
1007 - 4
1008 -3
1000 -3
994 -3
1003 - 4
997 - 3,5
999 - 3
1005 -3
1001 -3
 
Wpisy będą po zaliczeniu laboratorium.

TERMINARZ

wyniki z Programowania komputerów

letnim odędzie się   w  terminie 22-24.09.2017r.

Wkrótce ogłosimy terminarz.

egzaminu z Baz  danych 01.07.2017r,

 

1

982

2

2

972

4

3

974

3

4

973

-

5

979

3,5

6

975

2

7

988

4

8

985

3

9

954

5

10

957

3,5

11

956

4

12

927

2

 

Plan sesji dla I-go roku.

Plan sesji dla II-go roku.

Plan sesji dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.