STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

INTOM - nowy projekt z udziałem WSTKT

Nasza Uczelnia odniosła ogromny sukces !!

Wspólnie z AGH z Krakowa Uczelnia otrzymała grant badawczy : ponad 1,4 mln zł na realizację projektu pn. : "Zintegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych dla celów bezpieczeństwa - INTOM". Jest to największe wyróżnienie jakie kiedykolwiek otrzymała uczelnia z regionu świętokrzyskiego. Do udziału w projekcie będą zapraszani także nasi studenci.
Pracując w projektach studenci mogą otrzymać wynagrodzenie do 1500zł miesięcznie

 


Od stycznia 2009, pracownicy WSTKT biorą czynny udział w realizacji projektu INDECT „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech. INDECT jest jednym z największych projektów badawczych Unii Europejskiej, w którym bierze udział 18 partnerów, w tym 15 partnerów z krajów UE. Jego celem jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego pomagającego w redukcji poziomu przestępczości i zagrożeń. W ramach projektu powstaną algorytmy i systemy umożliwiające automatyczną analizę danych. Analiza ta będzie polegała nie tylko na detekcji przestępstw, agresji czy zagrożeń, ale również na zapobieganiu takim zdarzeniom przez ich przewidywanie i uprzednie powiadomienie odpowiednich służb. Przedstawiony system, po wdrożeniu go w dużej skali sprawi, że praca służby odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo stanie się wydajniejsza, a obywatele objęci parasolem takiego systemu będą bezpieczniejsi w swoich codziennych zajęciach.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie INDECT.