STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

Cel kształcenia

Poziom rozwoju informatyki i telekomunikacji jest podstawowym wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa i decyduje o realizacji programu tzw. Społeczeństwa Globalnej Informacji (ang. Global Information Society). 

Duże zainteresowanie w naszym kraju kształceniem w zakresie telekomunikacji, systemów teleinformatycznych i zarządzania multimediami oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT jest związane z szybkim rozwojem wymienionych dziedzin, a w szczególności sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów informatycznych, multimediów i Internetu, telefonii komórkowej, łączności satelitarnej, telewizji cyfrowej itp.

Obecnie bycie konkurencyjnym na rynkach Zjednoczonej Europy nie oznacza jedynie posiadania dyplomu ukończenia uczelni wyższej nawet z atrakcyjną specjalnością. Dyplom ten musi być kojarzony z wiedzą i umiejętnościami, które gwarantuje wybitna kadra uznanych ekspertów. Na naszej Uczelni wykładają profesorowie znani w kraju i zagranicą, którzy należą do czołówki polskich uczonych w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki.
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji stwarza więc szansę rzetelnej edukacji w kierunkach ważnych dla naszego kraju i wykształcenia wysoko kwalifikowanych inżynierów IT
.

Reasumując, nasze cele są następujące :
1) Kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz zarządzania multimediami, znajdujących bez trudu zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej.

2) Bezstresowa edukacja oparta na najlepszych wzorcach przyjętych w Europie Zachodniej i USA możliwa dzięki zagranicznym doświadczeniom dydaktycznym naszych wykładowców.

3) Motywowanie naszych studentów do kreatywnego i samodzielnego myślenia.

4) Wszechstronny rozwój twórczego potencjału każdego z naszych studentów dokonywany również dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą. 

Ogłoszenia

TERMINARZ

metrologia egzamin
1007 - 3
1008 -3
994 -3
1003 -3
1005-3
 
Przyrządy półprzewodnikowe egzamin:
1007 - 4
1008 -3
1000 -3
994 -3
1003 - 4
997 - 3,5
999 - 3
1005 -3
1001 -3
 
Wpisy będą po zaliczeniu laboratorium.

TERMINARZ

wyniki z Programowania komputerów

letnim odędzie się   w  terminie 22-24.09.2017r.

Wkrótce ogłosimy terminarz.

egzaminu z Baz  danych 01.07.2017r,

 

1

982

2

2

972

4

3

974

3

4

973

-

5

979

3,5

6

975

2

7

988

4

8

985

3

9

954

5

10

957

3,5

11

956

4

12

927

2

 

Plan sesji dla I-go roku.

Plan sesji dla II-go roku.

Plan sesji dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.