STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

POZOSTAŁE PROJEKTY

INTOM

Zintegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych dla celów bezpieczeństwa

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pilotażowych wersji zintegrowanego systemu monitoringu obiektów ruchomych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów. Pilotażowe prace będą prowadzone przy współudziale wojewódzkich komend policji w wybranych miastach Polski. Planuje się prowadzenie instalacji pilotażowych w Krakowie, Kielcach i Gdańsku, ze względu na możliwość redukcji kosztów podróży służbowych związanych z opracowywaniem i wdrażaniem systemu. Proponowany system monitoringu posługuje się przede wszystkim technikami GPS i GSM. System zostanie zintegrowany ze stacjonarnymi systemami monitoringu, w tym m. in. z siecią fotoradarów czy kamer. System może być zastosowany do śledzenia i identyfikacji przestępców, także tych przemieszczających się bez korzystania ze środków transportu.
 

Partnerzy: 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Hi-Tech Energy Systems

 

TAPAS

Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne.

Projekt dotyczy opracowania inteligentnego systemu informacyjnego do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu osób niewidomych i słabowidzących z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań prawnych i kryminologicznych. Beneficjenci projektu, stanowiący kategorię społeczną szczególnie zagrożoną wykluczeniem, będą mogli aktywniej i znacznie bezpieczniej niż dotychczas poruszać się w przestrzeni zurbanizowanej, w tym uczestniczyć w ruchu drogowym. Przedmiot projektowanych badań stanowią zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa poruszania się osób niewidomych i słabowidzących, zwłaszcza w przestrzeni zurbanizowanej. Jest on istotny szczególnie w obliczu problemów, z jakimi każdego dnia mierzą się osoby niepełnosprawne wzrokowo, poruszające się, zarówno w aglomeracji miejskiej, jak i poza nią.

Partnerzy: 

Uniwersytet w Białymstoku

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Telekomunikacji

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Future Voice Systems

Ogłoszenia

TERMINARZ

metrologia egzamin
1007 - 3
1008 -3
994 -3
1003 -3
1005-3
 
Przyrządy półprzewodnikowe egzamin:
1007 - 4
1008 -3
1000 -3
994 -3
1003 - 4
997 - 3,5
999 - 3
1005 -3
1001 -3
 
Wpisy będą po zaliczeniu laboratorium.

TERMINARZ

wyniki z Programowania komputerów

letnim odędzie się   w  terminie 22-24.09.2017r.

Wkrótce ogłosimy terminarz.

egzaminu z Baz  danych 01.07.2017r,

 

1

982

2

2

972

4

3

974

3

4

973

-

5

979

3,5

6

975

2

7

988

4

8

985

3

9

954

5

10

957

3,5

11

956

4

12

927

2

 

Plan sesji dla I-go roku.

Plan sesji dla II-go roku.

Plan sesji dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.