STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

INSIGMA

Od stycznia 2010 roku, WSTKT jako jedyna uczelnia z województwa Świętokrzyskiego bierze udział w dużym krajowym projekcie naukowo-badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o nazwie INSIGMA - Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Budżet pięcioletniego projektu wynosi 17,5 mln zł.

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.
Cel ten można przedstawić w trzech wzajemnie skorelowanych i integrowanych grupach zadań:

  1. Opracowanie metod automatycznej obserwacji i rejestracji parametrów o obiektach ruchomych, transmisji i archiwizacji danych oraz identyfikacji osób znajdujących się w tych obiektach.
  2. Wykrywanie zagrożeń i analiza różnorodnych parametrów ruchu na tle dynamicznych map.
  3. Identyfikacja osób i zagrożeń na bazie terminali przenośnych  i inteligentnego monitoringu oraz wyszukiwanie osób, danych i treści multimedialnych z zabezpieczeniem obiegu i przechowywania informacji.

Planowane założenia projektu zostaną osiągnięte dzięki współpracy czterech ośrodków naukowych w Polsce, funkcjonujących w ramach konsorcjum naukowego, utworzonego na rzecz realizacji projektu. 
W skład konsorcjum wchodzą:

AGH w Krakowie jako lider konsorcjum
Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach