STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

INSIGMA

Od stycznia 2010 roku, WSTKT jako jedyna uczelnia z województwa Świętokrzyskiego bierze udział w dużym krajowym projekcie naukowo-badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o nazwie INSIGMA - Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń. Budżet pięcioletniego projektu wynosi 17,5 mln zł.

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych.
Cel ten można przedstawić w trzech wzajemnie skorelowanych i integrowanych grupach zadań:

  1. Opracowanie metod automatycznej obserwacji i rejestracji parametrów o obiektach ruchomych, transmisji i archiwizacji danych oraz identyfikacji osób znajdujących się w tych obiektach.
  2. Wykrywanie zagrożeń i analiza różnorodnych parametrów ruchu na tle dynamicznych map.
  3. Identyfikacja osób i zagrożeń na bazie terminali przenośnych  i inteligentnego monitoringu oraz wyszukiwanie osób, danych i treści multimedialnych z zabezpieczeniem obiegu i przechowywania informacji.

Planowane założenia projektu zostaną osiągnięte dzięki współpracy czterech ośrodków naukowych w Polsce, funkcjonujących w ramach konsorcjum naukowego, utworzonego na rzecz realizacji projektu. 
W skład konsorcjum wchodzą:

AGH w Krakowie jako lider konsorcjum
Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Ogłoszenia

TERMINARZ

metrologia egzamin
1007 - 3
1008 -3
994 -3
1003 -3
1005-3
 
Przyrządy półprzewodnikowe egzamin:
1007 - 4
1008 -3
1000 -3
994 -3
1003 - 4
997 - 3,5
999 - 3
1005 -3
1001 -3
 
Wpisy będą po zaliczeniu laboratorium.

TERMINARZ

wyniki z Programowania komputerów

letnim odędzie się   w  terminie 22-24.09.2017r.

Wkrótce ogłosimy terminarz.

egzaminu z Baz  danych 01.07.2017r,

 

1

982

2

2

972

4

3

974

3

4

973

-

5

979

3,5

6

975

2

7

988

4

8

985

3

9

954

5

10

957

3,5

11

956

4

12

927

2

 

Plan sesji dla I-go roku.

Plan sesji dla II-go roku.

Plan sesji dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.