STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

OFERTA SZKOLEŃ

CNA logo wstkt

WSTKT oferuje w ramach CNAP następujące szkolenia:

 

Nazwa szkolenia Ilość sem. ilość godzin w semestrze (45 min.) bez egzaminów końcowych Cena jednego semestru Uzyskane certyfikaty CA po każdym semestrze Forma prowadzonych zajęć
studenci/ absol­wen­ci WSTKT

pozostałe

osoby

CCNA R&S 4 50 450 zł. 600 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNA Security 1 50 500 zł. 650 zł. TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna
CCNP 3 w przygotowaniu w przygo­to­waniu w przygo­to­waniu TAK wykłady, ćwiczenia, praca zdalna

 

Nauka odbywa się w grupach 10-cio osobowych w labaratoriach WSTKT pod kierunkiem instruktora Cisco. Każdy semestr zakończony jest egzaminem podzielonym na część praktyczną i teoretyczną. Warunkiem przystąpienia do niego jest uczestnictwo w zajęciach z danego semestru. Egzaminy są bezpłatne i nie wchodzą w ramy czasowe prowadzonych zajęć.

Zachęcamy firmy do delegowania pracowników na w/w szkolenia. Koszt godziny zajęć zależy od zakresu szkolenia i będzie ustalany indywidualnie.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik ma możliwość zdawania certyfikatu, obejmującego swoim zakresem dany rodzaj materiału (CCNA, CCNA Security) w niezależnych jednostkach certyfikujących (http://www.vue.com/cisco/).

Opis programu na http://www.cisco.com/web/PL/netacad/opis.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

(http://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.odt
http://wstkt.pl/images/wstkt/formularz3_szkolenie-CCNA.pdf)

 

 

12.06.2013

Ogłoszenia

TERMINARZ

metrologia egzamin
1007 - 3
1008 -3
994 -3
1003 -3
1005-3
 
Przyrządy półprzewodnikowe egzamin:
1007 - 4
1008 -3
1000 -3
994 -3
1003 - 4
997 - 3,5
999 - 3
1005 -3
1001 -3
 
Wpisy będą po zaliczeniu laboratorium.

TERMINARZ

wyniki z Programowania komputerów

letnim odędzie się   w  terminie 22-24.09.2017r.

Wkrótce ogłosimy terminarz.

egzaminu z Baz  danych 01.07.2017r,

 

1

982

2

2

972

4

3

974

3

4

973

-

5

979

3,5

6

975

2

7

988

4

8

985

3

9

954

5

10

957

3,5

11

956

4

12

927

2

 

Plan sesji dla I-go roku.

Plan sesji dla II-go roku.

Plan sesji dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.

Plan dla I-go roku.

Plan dla III-go roku.

Plan dla II-go roku.