STREFA STUDENTA

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
studia inżynierskie
prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym


więcej >>>

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

i Telekomunikacji w Kielcach 

ul. Marszałkowska 98

25-553 Kielce Świętokrzyskie

tel./fax (+48) 41 33-10-233

http://www.wstkt.pl

  

Spotkanie robocze w ramach projektu INSIGMA

Spotkanie robocze pracowników WSTKT w Wojskowym Instytucie Łączności (Zegrze k. Warszawy) w ramach relizacji projektu INSIGMA. W czasie zebrania były przedstawione propozycje algorytmów do dynamicznego wyszukiwania tras pojazdów w zależności od natężenia ruchu.

Projekty Teleinformatyczne

Pracownicy WSTKT we współpracy z Sądem biorą udział w pracach związanych z projektowaniem systemów teleinformatycznych do zarządzania i modernizacji sądów.

Udział WSTKT w projekcie

W okresie 2007-2008 WSTKT zrealizowało projekt w ramach którego zostało uruchomione profesjonalne studio nagrań Video HD oraz Studio 3D. Pracownicy naszej uczelni wraz ze studentami byli odpowiedzialni za:
- budowę studia nagrań do realizacji wirtualnej trójwymiarowej sceny 3D
- dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia przekazów multimedialnych
- uruchomienie i wdrożenie systemu

Wykonane Studio 3D umożliwa transmisję w czasie rzeczywistym do internetu. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie programów na żywo na cały świat. W studiu 3D zostało wykorzystywane specjalistyczne oprogramowania wraz z systemem komputerowym. Oprogramowanie umożliwia generowanie w czasie rzeczywistym wirtualnej dekoracji, na tle której widać aktorów (w rzeczywistości w trakcie produkcji występujący aktorzy znajdują się w tzw. GreenBoxie). Przykładowa wirtualna sceneria jest przedstawiona na zrzutach ekranowych poniżej.Obraz rejestrowany przez kamery, który przedstawia aktorów na zielonym tle GreenBox, jest poddany kluczowaniu poprzez Chroma Keyery. W wyniku tego procesu łączony jest obraz aktorów będących w studiu z wirtualną dekoracją.
Na poniższych zdjęciach są przedstawione etapy tworzenia studia 3D od momentu dostawy sprzętu aż do finalnego zakończenia prac.WSTKT oferuje kompleksowe wykonanie dowolnego przedsięwzięcia z zakresu nowoczesnych technologii multimedialnych. Dobieramy rozwiązania zapewniające optymalizacje kosztów i parametrów realizowanych projektów.

Konferencja PPBW

Przedstawiciele zespołów projektowych z naszej Uczelni uczestniczyli w dorocznej kenferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zorganizowanej w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie koło Poznania. W tym roku głównym tematem konferencji było bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, w związku ze zblizającą się prezydencją w Unii Europejskiej.

INTOM - nowy projekt z udziałem WSTKT

Nasza Uczelnia odniosła ogromny sukces !!

Wspólnie z AGH z Krakowa Uczelnia otrzymała grant badawczy : ponad 1,4 mln zł na realizację projektu pn. : "Zintegrowany, inteligentny system monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych dla celów bezpieczeństwa - INTOM". Jest to największe wyróżnienie jakie kiedykolwiek otrzymała uczelnia z regionu świętokrzyskiego. Do udziału w projekcie będą zapraszani także nasi studenci.
Pracując w projektach studenci mogą otrzymać wynagrodzenie do 1500zł miesięcznie

 


Od stycznia 2009, pracownicy WSTKT biorą czynny udział w realizacji projektu INDECT „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Dziech. INDECT jest jednym z największych projektów badawczych Unii Europejskiej, w którym bierze udział 18 partnerów, w tym 15 partnerów z krajów UE. Jego celem jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego pomagającego w redukcji poziomu przestępczości i zagrożeń. W ramach projektu powstaną algorytmy i systemy umożliwiające automatyczną analizę danych. Analiza ta będzie polegała nie tylko na detekcji przestępstw, agresji czy zagrożeń, ale również na zapobieganiu takim zdarzeniom przez ich przewidywanie i uprzednie powiadomienie odpowiednich służb. Przedstawiony system, po wdrożeniu go w dużej skali sprawi, że praca służby odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo stanie się wydajniejsza, a obywatele objęci parasolem takiego systemu będą bezpieczniejsi w swoich codziennych zajęciach.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie INDECT.